Jak detektyw dokumentuje zdradę?

Jak detektyw dokumentuje zdradę w sposób przekonywający dla sądu?

Jakie są dowody potwierdzające niewierność małżonka?

Detektyw korzysta z różnych metod, które pozwalają znaleźć dowody potwierdzające niewierność małżonka. Przede wszystkim obserwuje małżonka, śledząc każde jego spotkanie i dokumentując takie zdarzenie. Po wykonaniu zdjęć, detektyw nie kończy swojej pracy. Sąd chce mieć pewność, że sfotografowana sytuacja nie była przypadkowa lub jednorazowa, dlatego też obserwacja zajmuje zwykle od czterech-pięciu dni do nawet kilku tygodni. Im dłużej tak naprawdę ciągnie się obserwacja, tym lepiej udaje się udokumentować niewierność.Im więcej zdjęć, tym lepsze perspektywy podczas prowadzenia rozprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie, przyznaniem praw rodzicielskich i alimentów. Profesjonalny detektyw zbiera materiały, których nie można podważyć. Agencje detektywistyczne do swojej pracy wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak drony, dzięki którym można dotrzeć nawet w miejsca, które są trudno dostępne.\

Jak detektyw zbiera materiał dowodowy?

Detektyw nierzadko uzyskuje przydatne informacje na temat niewiernego małżonka od osób bliskich małżeństwu. Podczas takich rozmów można poznać szczegóły, które dotyczą nawyków lub cech charakteru, co pomaga w lepszej organizacji pracy detektywa. Ekspert zasięga opinii i informacji także u osób postronnych, na przykład u ochrony budynku. Można w ten sposób poznać zwyczaje małżonka, które dotyczą godzin, w których wchodzi i wychodzi z budynku. Informacje te można zwykle potwierdzić odczytami z chipa identyfikatora. Pomocne informacje pochodzą też od samych klientów. Szczególnie wtedy, kiedy korzysta się ze sprzętu śledzącego, na przykład z GPS-u, który jest pomocny w zbieraniu dowodów zdrady. GPS montuje w telefonie lub w samochodzie sam zleceniodawca, ponieważ detektyw zgodnie z prawem nie ma takich uprawnień. Tak samo postępuje się wtedy, gdy zaistnieje konieczność zainstalowania aplikacji na telefonie lub w laptopie – takie programy również instaluje zleceniodawca. Na podstawie przesyłanych danych, detektyw może podjąć odpowiednie działania, które umożliwiają śledzenie niewiernego małżonka.