Prawa i obowiązki Detektywa

 Brawurowe pościgi i śledztwa rodem z seriali kryminalnych – tak większość z nas wyobraża sobie pracę prywatnego detektywa. W rzeczywistości detektyw ma bardzo ograniczoną możliwość manewru. Jego uprawnienia i obowiązki są określone w ustawie z 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych

Obowiązki detektywa

 • Detektyw musi respektować przepisy prawa i odmawiać działań, które je naruszają.
 • Powinien postępować zgodnie z normami etycznymi i podawać jedynie rzetelnie sprawdzone informacje.
 • W czasie prowadzenia śledztwa, detektyw ma obowiązek posiadać przy sobie swoją licencję i okazać ją osobom zainteresowanym (zleceniodadwcy i innym).
 • Przetwarzane przez detektywa informacje powinny być przekazane zleceniodawcy w formie raportu.
 • Zawód prywatnego detektywa jest objęty tajemnicą służbową – zdobyte dane nie mogą zostać przekazane osobom trzecim, także po zakończeniu śledztwa. Z tej tajemnicy może zwolnić go jedynie sąd.
 • Każdą sprawę detektyw musi zakończyć raportem, który może być wykorzystany jako dowód w rozprawie.

Uprawnienia detektywa

 • Detektyw ma prawo do przetwarzania danych osobowych zebranych podczas śledztwa nawet bez zgody i wiedzy osób, których dotyczą.

Detektyw nie może:

 • łamać przepisy prawa,
 • wykorzystywać metody i sprzęty, które są zarezerwowane dla policji i innych organów śledczych, np:
 • przeszukiwanie osób, pojazdów i pomieszczeń,
 • zatrzymywanie i legitymowanie podejrzanych,
 • używanie broni palnej, podsłuchów, urządzeń namierzających,
 • zlecać przetwarzania zdobytych danych osobowych innym podmiotom.