BLOG DETEKTYWISTYCZNY

Jak sprawdzić lojalność pracownika – Detektyw radzi.

Jak sprawdzić lojalność pracowników? Weryfikacja kadry przez detektywa

Zakładanie lub rozwój biznesu zazwyczaj wiąże się z zatrudnianiem nowych pracowników. Musimy mieć pewność, że są to osoby lojalne, uczciwe i rzetelne. Tymczasem prawie każdy z nas zna kogoś, kto skłamał w CV. Niestety takie kłamstwa często nie zostały przez nikogo rozpoznane. Chcemy współpracować jedynie z kimś, kto będzie w pełni zaangażowany i wierny. Jak sprawdzić lojalność pracowników? Pomocne mogą być usługi prywatnego detektywa.

Czym jest background screening?

Background screening to sposób rekrutacji polegający na dokładnym sprawdzeniu życiorysu każdego kandydata na pracownika. Metoda ta zdobywa coraz to większą popularność. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej trudno skontrolować, czy wszystko, o czym mówi potencjalny pracownik, jest prawdą. Zagadnienie staje się tym ważniejsze, im wyższe stanowisko wchodzi w grę. Pracodawcy potrzebują potwierdzenia wiarygodności danych takich jak wykształcenie oraz czas zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Najczęściej decydują się na takie działania podczas zatrudniania kadry menadżerskiej.

Na czym polega weryfikacja CV?

Pracodawca, który chce sprawdzić swojego pracownika, zleca detektywowi przygotowanie jego historii. Specjaliści weryfikują wtedy informacje o danych osobowych, wykształceniu, ukończonych kursach, zatrudnieniu, a nawet ewentualnym zadłużeniu i działaniach prowadzonych w mediach społecznościowych. Co ciekawe, z badań wynika, że tylko 27% osób, które podały nieprawidłowe informacje w CV, zostało przyłapanych. Warto więc zlecić fachowcom weryfikację danych.

Cykliczna weryfikacja pracowników

Pracodawcy często decydują się nie tylko na weryfikacje kandydatów na pracowników, ale także cykliczne sprawdzanie tych, którzy już pracują. Szczególnie osoby na wysokich stanowiskach, które budują relacje z klientem, mają wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa i muszą być wiarygodne. Takie osoby nie mogą prowadzić konkurencyjnych działań i przekazywać poufnych informacji. Nawet jeśli na początku dany człowiek był uczciwy, nie oznacza to, że tak będzie cały czas. Regularnie przeprowadzany monitoring chroni firmę.

Klauzula konkurencyjna a lojalność pracownika

Wielu pracodawców decyduje się na umieszczenie w umowie o pracę klauzuli konkurencyjnej obowiązującej w czasie zatrudnienia lub nawet po jego zakończeniu. Jest to zakaz wykonywania równolegle pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, która konkurowałaby z działalnością pracodawcy.

Jak budować lojalność pracowników? Pracodawca, który oczekuje lojalności
 od pracowników, sam również musi być uczciwy względem zatrudnianych
osób. Powinien doceniać ich pracę, oferować sprawiedliwe wynagrodzenie i
 dbać o przyjemną atmosferę sprzyjającą rozwojowi.

Jak sprawdzić wiarygodność kandydatów na pracowników? Zanim powierzysz im ważne zadania, skorzystaj z usług agencji detektywistycznej. Warto wykonywać też cykliczną weryfikację zatrudnionych osób, by uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów wynikających z ich nieuczciwości.