Detektyw 24/7

+48 884-884-997

Czym są mediacje sądowe?

Mediacje sądowe to jest przyszłość. Mediacje sądowe to znalezienie porozumienia między stronami w obecności mediatora, poza salami sądowymi. Mediacje to oszczędność czasu i pieniędzy, to poufne rozmowy, które pozwalają rozwiązać konflikt między stronami. W Polsce sprawy sądowe ciągną się latami, oczekiwanie na terminy rozpraw, zbieranie dowodów, brak wstawiennictwa, odraczanie terminów rozpraw to wszystko skutkuje spędzeniem wielu godzin na sali sądowej. Takie działania wywołują w nas niepotrzebne napięcie i stres, którego w łatwy sposób można uniknąć.

Kiedy rozpocząć mediacje?

W przypadku kiedy doszło do sporu a sprawa nie została jeszcze nigdzie zgłoszona, mediacje sądowe mogą zastąpić proces. Mediator wysyła zaproszenie do mediacji, na takie spotkanie mają obowiązek wstawić się obydwie strony. Kiedy osoba zaproszona na mediacje nie wstawi się, stanowi to ważny dowód w ewentualnej sprawie, gdyż wiemy, że dana osoba nie szukała rozwiązania problemu. Najważniejszą kwestią mediacji jest rozwiązanie sporu w sposób poufny i rzetelny, zaś wynik powinien satysfakcjonować obie strony.

Co w sytuacji, kiedy sprawa trafiła już na wokandę? Na każdym etapie procesu, mogą Państwo prosić o spotkanie u mediatora. Sąd na pewno pozytywnie odniesie się do takiej prośby. Może również zaistnieć sytuacja, w której to sąd zaproponuje Państwu wcześniejsze zakończenie procesu poprzez zaproszenie na mediacje. Według ustawy ze stycznia 2016r. Sąd wręcz powinien nakłonić strony do wzięcia udziału w mediacjach. Stracony czas i nerwy nie są warte ciągania się po sądach, dla tego warto wziąć tę opcję pod uwagę, gdyż to bardzo skuteczne i wygodne rozwiązanie.

Procedura

Mediator agencji TEMIDA Pani Ewa Ziętara To wysoce wykwalifikowana osoba. Prawidłowo przeprowadzone mediacje skutkują zawarciem trwałej ugody. W kolejnym kroku mediator zgłasza sprawę do sądu aby ugoda mogła uzyskać status prawny, pozwalający w przyszłości na egzekwowanie swoich praw przez strony sporu. Cały proces powinien trwać ok 1-3 miesiące.
W sytuacji kiedy nie dojdzie do porozumienia, mediator ma obowiązek sporządzić protokół z odbytego spotkania i przekazać go sędziemu, sprawa trafia na wokandę i tam dalej rozstrzygany jest konflikt. Z dużym prawdopodobieństwem wszystko nabierze szybszego obrotu, gdyż po mediacjach nasz pogląd na sprawę ulega zmianie, często dostrzegamy punkt widzenia drugiej osoby.
W przypadku kiedy jedna ze stron, nie pojawi się na spotkaniu, mediator sporządza protokół, który przekazuje do sądu, należy pamiętać, że w tej sytuacji taki protokół może mieć wpływ na dalszy przebieg procesu.

Należy pamiętać, że mediacja sądowa jest DOBROWOLNA, nikt nie może nas do niej zmusić. Wszystkie rozmowy są POUFNE, dla tego nie należy się ich bać. Polubowne rozwiązanie konfliktu zawsze jest lepszym rozwiązaniem niż wieloletnia sprawa sądowa. Skontaktuj się z Mediatorem TEMIDA i przekonaj się, że proces nie musi być długi i stresujący.

Agencja detektywistyczna

Temida Skontaktuj się z nami