Detektyw 24/7

+48 884-884-997

Śledztwa gospodarcze

Skontaktuj się w tej sprawie

Śledztwa gospodarcze

W przedsiębiorstwach często dochodzi do różnego rodzaju przestępstw i nieuczciwości. Nieuczciwa konkurencja wykorzystująca niewiedzę lub nie ostrożność kontrahenta to zmora uczciwych przedsiębiorców. Łamanie zasad przez pracowników wielokrotnie skutkuje ogromnymi stratami finansowymi. Właściciele firm powinni zlecić przeprowadzenie śledztwa gospodarczego.

Śledztwo gospodarcze ma na celu:

  • wykrycie sprawców przestępstwa,
  • wykrycie mechanizmów sprawczych przestępstwa,
  • wszczęcie postępowania o odszkodowanie od sprawcy przestępstwa,
  • dokładne zabezpieczenie dowodów przestępstwa,
  • zebranie materiału dowodowego w postaci zdjęć, filmów, nagrań dla policji, prokuratury oraz sądu,
  • przygotowanie zawiadomienia o przestępstwie,
  • obronę osób niewinnie oskarżonych,
  • przyśpieszenie postępowania prowadzonego przez organy ścigania,
  • przedstawienie dowodów w postępowaniu cywilnym,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Śledztwo gospodarcze w Biurze Detektywistycznym Temida to wszechstronny proces rozwijany przez naszych specjalistów przez lata, wskutek czego opracowaliśmy szereg działań, które on obejmuje: zbieranie wiarygodnych dowodów, opracowywanie szczegółowego planu śledztwa, prace operacyjne (terenowe) ustalenie tożsamości sprawców, pomoc w odzyskaniu poniesionych strat czy też składanie zeznań przez naszych śledczych już w końcowym etapie działań, 

Doświadczeni detektywi z naszej agencji przygotują raport wskazujący jednoznacznie na winę określonych osób. Takie sprawozdanie posłuży jako dowód dla organów ścigania w przyszłych postępowaniach karnych, sądowych lub cywilnych ewentualnie raport można przedłożyć radzie nadzorczej lub udziałowcom. Jeśli masz podejrzenia, że w Twojej firmie doszło do przestępstwa lub nadużycia, skontaktuj się z nami i zleć wykonanie śledztwa gospodarczego.
W wielu przypadkach też śledztwo gospodarcze może wynikać z polityki firmy, rozporządzeń czy też wewnętrznych protokołów lub umów, czyli może być wymagane przez prawo.

Agencja detektywistyczna

Temida Skontaktuj się z nami