Detektyw 24/7

+48 884-884-997

Weryfikacja pracowników

Skontaktuj się w tej sprawie

Weryfikacja pracowników przez prywatnego detektywa

Bez względu na to, czy zatrudniamy nowych pracowników, czy mamy podejrzenia wobec tych, z którymi już współpracujemy, ich nieuczciwość może nas wiele kosztować. Chcemy otaczać się ludźmi godnymi zaufania, wiarygodnymi. Skorzystaj z fachowej pomocy w tej dziedzinie.

Jak wygląda weryfikacja pracowników przez detektywa?

Pracodawcy często decydują się na prześwietlenie danej osoby i skonfrontowanie z rzeczywistością informacji zawartych w jej CV. Ma to znaczenie szczególnie podczas zatrudniania osób ubiegających się o odpowiedzialne stanowiska w firmie na przykład menadżera, kierownika, dyrektora działu albo członka zarządu. Błąd będzie kosztował dużo czasu, stresu i pieniędzy. Agencja Detektywistyczna Temida również podejmuje się weryfikacji informacji podanych na zwolnieniu L4. Detektywi zweryfikują w jaki sposób pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie czy przypadkiem nie doszło do nadużycia.
Właściciel firmy zleca detektywowi sprawdzenie wszystkich niezbędnych informacji. Taka usługa jest mniejszym wydatkiem niż koszty, które ponieślibyśmy, rozpoczynając współpracę z oszustem. Specjaliści przyznają, że bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy kandydat próbuje ubarwić swoje CV, podając niezgodne z prawdą dane, związane między innymi z doświadczeniem zawodowym czy wykształceniem.

Prywatny detektyw sprawdzi:

  • informacje na temat poprzedniego zatrudnienia pracownika,
  • funkcje pełnione w branżowych stowarzyszeniach i organizacjach,
  • informacje na temat przebytych szkoleń i kursów,
  • dane dotyczące edukacji (zweryfikuje uzyskane dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia),
  • historię zadłużenia danego kandydata, jego ewentualną przeszłość kryminalną,
  • jego stan majątkowy, a w szczególności posiadane przez niego nieruchomości i pojazdy,
  • ewentualną współpracę danej osoby z konkurencją,
  • powiązania osobowe i kapitałowe kandydata oraz współmałżonka.

Obecnie background screening, czyli prześwietlanie potencjalnych pracowników, staje się standardem w wielu polskich przedsiębiorstwach. Pracodawcy chcą mieć pewność co do zatrudnianych osób. Na oszustwa decydują się nieraz z pozoru uczciwi ludzie, którzy pracują w firmie już przez pewien czas. Niekiedy symulują chorobę, aby przebywać na zwolnieniu lekarskim i otrzymywać wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy lub przekazują tajne informacje konkurencji.

Czy samodzielnie sprawdzać pracownika?

Próby przeprowadzenia weryfikacji na własną rękę bywają nieskuteczne i mogą spowodować utratę zaufania pracowników względem pracodawcy. Tymczasem doświadczony detektyw nie będzie wzbudzał podejrzeń i szybciej zweryfikuje czy druga strona mówi prawdę. Specjalista nawiązuje kontakt z osobami z poprzedniego miejsca pracy kandydata ubiegającego się o dane stanowisko oraz zbiera szereg potrzebnych informacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to, o czym mówi kandydat, ma związek z rzeczywistością. Takie działania wymagają wiedzy i doświadczenia.
Zgrany zespół jest postawą każdego sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Nie trać czasu na nieuczciwych ludzi. Zajmij się innymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem firmy, a weryfikację pracowników pozostaw specjalistom.

Agencja detektywistyczna

Temida Skontaktuj się z nami