Detektyw 24/7

+48 884-884-997
test

Kontrwywiad gospodarczy detektyw daje przepis na bezpieczną firmę

Żadnej odpowiedzialnej firmie nie jest obcy temat kontrwywiadu gospodarczego. Działaniem, które najczęściej jest wykorzystywane równolegle jest wywiad gospodarczy realizowany przez Agencję Detektywistyczną czy komórkę wewnętrzną składającą się z doświadczonych detektywów. Kontrolowani bywają wszystkie osoby, które zasilają szeregi firmy – od najniższych szczeblem pracowników po osoby decyzyjne i zarządców. W Polsce temat ten dopiero raczkuje, a pracownicy najczęściej nie zdają sobie sprawy z wagi i znaczenia informacji. Nie przeprowadza się szkoleń o takiej tematyce, co najczęściej skutkuje sporymi stratami dla firmy. Wyciek informacji zwykle wiąże się z utratą konkretnych przychodów.

Kontrwywiad gospodarczy w firmie – co się kryje pod tym terminem?


Tym, co charakteryzuje informację, jest fakt, że bywa bardzo ulotna i potrafi rozprzestrzeniać się z prędkością światła. Chronienie informacji jest niesamowicie trudną sztuką. Z drugiej strony – jeśli posiadamy konkretne informacje o naszej konkurencji oraz wiemy, jak chronić dane o naszej firmie, możemy bardzo szybko zmienić losy naszej firmy i przysporzyć sobie sporych dochodów. Jeżeli jednak nie mamy świadomości na temat tego, jak odpowiedzialnie chronić informacje o własnej firmie, pozyskiwać nowe dane o pracownikach czy klientach, możemy w jednej chwili stracić wszystko. Aby nie narazić się na nieodpowiedzialne obchodzenie się z informacją, najlepiej skorzystać z kontrwywiadu gospodarczego, który pozwala przewidywać trudne sytuacje w firmie i zapobiega m.in. szpiegostwu gospodarczemu. Powołując  w przedsiębiorstwie komórkę, jaką jest kontrwywiad gospodarczy, musimy pamiętać, że nie możemy swoimi działaniami przekraczać norm etycznych i prawnych, a dobro i komfort naszych pracowników powinny stać na pierwszym miejscu.

Kontrwywiad gospodarczy – czego się wystrzegać?

Należy pamiętać, że detektywi tworzące komórkę kontrwywiadu gospodarczego nie mogą przekraczać swoich kompetencji. Za takie nadużycie można uznać:

 • zatajanie nielegalnych działań podejmowanych w firmie,
 • manipulowanie pracownikami i przemoc werbalna,
 • sprawdzanie osób, kiedy nie są pracy,
 • zachęcanie pracowników do działań na szkodę firmy,
 • łamanie obowiązującego prawa,
 • inne aktywności, których intencją nie jest lepsze prosperowanie firmy.

Komórka kontrwywiadu gospodarczego – jak przebiegają jej działania?


Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca chciałby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swojej firmie, ale musimy pamiętać, że nawet najbardziej wnikliwy kontrwywiad nie jest w stanie przywidzieć wszystkich niebezpieczeństw, na które firma może być narażona. Najlepszym, co możemy zrobić, chcąc odpowiednio zatroszczyć się o bezpieczeństwo informacji, jest ocena ryzyka oraz wypracowanie konkretnych planów działania w przypadku niepowodzeń. Komórki kontrwywiadu gospodarczego zajmują się minimalizowaniem strat związanych z naruszeniem bezpieczeństwa firmy.

Skuteczny kontrwywiad – co go cechuje?

Detektywi, które podejmują pracę w komórkach kontrwywiadu firmy powinny pozostać w stałym kontakcie z zarządem firmy, a droga przesyłu zdobytych informacji powinna być możliwie najkrótsza. Jeżeli pozyskane dane wpadną w niepowołane ręce, może to zagrażać interesom firmy. Innym organem, który powinien sale być w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za kontrwywiad, są osoby, które zajmują się wywiadem – często ich działania się uzupełniają i pokrywają. Kiedy liczba pracowników nie pozwala na inne rozwiązanie, wskazane dwie grupy mogą tworzyć te same osoby.

Wszystkie informacje, które mogą mieć istotny wpływ na dalsze losy firmy, powinny być przekazywane natychmiastowo. Często to czas odgrywa najważniejszą rolę – dane, które zostały przekazane złą drogą lub w nieodpowiednim czasie, mogą doprowadzić firmę do bankructwa.

Kontrwywiad gospodarczy – dlaczego jest tak ważny?

Niemal każde przedsiębiorstwo posiada informacje, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego, aby nie zaszkodzić jej wizerunkowi ani interesom finansowym. Kontrwywiad gospodarczy zajmuje się pozyskiwaniem, archiwizowaniem i chronieniem takich danych. Komórka kontrwywiadu ocenia również niebezpieczeństwo związane z wyciekiem informacji oraz możliwe scenariusze działania w takich przypadkach. Takie działania pomagają najważniejszym pracownikom w przedsiębiorstwie podejmować kluczowe decyzje. Zarząd firmy może w ten sposób ocenić ryzyko, które podejmują, wybierając konkretne rozwiązania.

 Misją kontrwywiadu gospodarczego jest m.in:

 • analizowanie potencjalnych kandydatów do pracy,
 • pomoc podczas wyjazdów służbowych (m.in. wykrywanie podsłuchów podczas spotkań czy innych form kontroli),
 • kontrolowanie pracowników pod względem ewentualnych nieprawidłowych działań,
 • zmienianie i odnawianie polityki bezpieczeństwa,
 • wyłapywanie wszelkich działań, które są podejmowane na szkodę firmy,
 • przeprowadzanie szkoleń,
 • ochrona danych dotyczących wszystkich osób, które mają styczność z firmą,
 • nadzorowanie losów byłych pracowników, którzy mogliby udostępniac informacje o firmie.

Kontrwywiad gospodarczy – w jakim zakresie kontroluje pracowników?

Działania, które podejmują agencja detektywistyczna czy komórki kontrwywiadu, są skierowane na człowieka i na wykrywanie jego nieprawidłowości. Nie należy jednak zapominać o granicach etyki oraz dobru firmy.

Do podstawowych zadań należą: 

 • badanie powiązań między pracownikami a innymi firmami konkurencyjnymi,
 • wytypowanie osób, które szczególnie mogą przyczynić się do działań szkodzących firmie,
 • kontrolowanie relacji pracowników z klientami,
 • określenie zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • przyglądanie się relacjom między osobami zatrudnionymi w firmie,
 • tworzenie profili potencjalnych oszustów,
 • szkolenie pracowników,
 • kontrolowanie pracowników i ich działań pod względem wykradania informacji.

Dodaj komentarz