Detektyw 24/7

+48 884-884-997

Wywiad gospodarczy

Skontaktuj się w tej sprawie

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy jest potrzebny każdemu kto potrzebuje uzyskać informację mające na celu: uniknięcie strat, osiągnięcie przewagi nad konkurencją, sprawdzenie kontrahentów czy też pomoc w rozwoju firmy. Wywiad gospodarczy to dogłębne zebranie informacji dotyczących danego segmentu gospodarczego następne dokonanie profesjonalnej analizy zdobytych danych. Po opracowaniu danego tematu klient otrzymuje szczegółowy raport.

Wywiad gospodarczy ma na celu: gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji. Unikalne narzędzia i metody gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji są ważną bronią konkurencyjną. Dla tego warto skorzystać z wywiadu gospodarczego.

Wywiad gospodarczy jest:

 • zdobyciem pożądanej informacji
 • metodą zapewniającą wiarygodną i rzetelną ocenę
 • narzędziem prezentowania nowych możliwości firmom lub innym podmiotom
 • sposobem na poprawę pozycji konkurencyjnej podmiotu
 • narzędziem wczesnego ostrzegania firm o zagrożeniach

Co możemy zapewnić przedsiębiorstwom?

Jako agencja detektywistyczna oferujemy Państwu szeroki wybór usług dla przedsiębiorstw należą do nich min:

 • Analiza konkurencji wykrywanie zagrożeń
 • Zebranie informacji w celu zwiększenia przewagi nad konkurencją
 • Ustalanie wiarygodności gospodarczej i ekonomicznej kontrahenta lub partnera.
 • Weryfikacja rzetelności pracowników oraz kadry kierowniczej
 • Ustalenie majątku dłużnika, włącznie z tym „ukrytym:
 • Ustalenie aktualnego adresu zamieszkania Państwa dłużnika
 • Zbieranie informacji ekonomicznych dot. przeszłości osób fizycznych oraz prawnych tj. spółek akcyjnych i z o.o., stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych,
 • W przypadku postępowań sądowych zbieramy informacje gospodarcze będące dowodem w sprawie.
 • Ustalenie bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych, patentów lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiącej tajemnicę handlową firmy.

W ramach bardziej szczegółowych zadań zapewniamy:

 • rozpoznawanie nowych lub potencjalnych konkurentów dostarczenie najważniejszych informacji o podmiocie, który ma zostać zakupiony
 • pozyskiwanie informacji o pochodzeniu produktów lub surowców
 • pozyskiwanie informacji o kontrahentach, pracownikach konkurencji
 • dostarczenie informacji w celu promowania nowych inwestycji, itp
 • Ustalenie zadłużenia podmiotu, wskazanych członków rady nadzorczej, udziałowców, kadry zarządzającej
 • Ustalenie nieruchomości i ruchomości podmiotu, członków rady nadzorczej, udziałowców, kadry zarządzającej
 • Weryfikacja karalności członków rady nadzorczej, udziałowców, kadry zarządzającej
 • Zebranie informacji i opinii – Internet (OSINT)
 • Wywiad środowiskowy wśród wybranych kontrahentów, partnerów
 • Wywiad środowiskowy wśród byłych lub obecnych pracowników
 • Informacje z rejestru zastawów
 • Wizja lokalna, foto, video pozyskanych lub wskazanych adresów

Pozyskanie informacji o pochodzeniu wskazanego produktu
W trakcie prowadzenia czynności jesteśmy bardzo dyskretni dlatego nie muszą się Państwo obawiać wycieku informacji, zwłaszcza w przypadku gromadzenia danych z osobowych i nieosobowych źródeł. Dokładamy wszelkich starań, aby każdego klienta traktować indywidualnie, nie powielamy schematów. Nie koloryzujemy wyników, przekazujemy tylko sprawdzone informacje, nawet jeśli odbiegają one od Państwa podejrzeń czy oczekiwań, czyste fakty. Nie zwlekamy z realizacją zamówienia, dbamy aby informacja dotarła do Państwa najszybciej jak tylko jest to możliwe.

Wywiad Gospodarczy Podstawowy – Cena 1000 zł netto

 • Potwierdzenie danych rejestrowych
 • Potwierdzenie przekształceń
 • Ustalenie powiązań osobowo – kapitałowych
 • Sprawozdania finansowe
 • Ustalenie zadłużenia wskazanego podmiotu gospodarczego
 • Ustalenie nieruchomości i ruchomości (na terenie RP)

Agencja detektywistyczna

Temida Skontaktuj się z nami