Detektyw 24/7

+48 884-884-997
test

Negocjacje eksmisyjne jako sposób na odzyskanie nieruchomości

Negocjacje eksmisyjne to coraz popularniejszy sposób na pozbycie się z własnej nieruchomości niechcianych lokatorów. Jak wiadomo, uciążliwi lokatorzy mogą być przyczyną wielu problemów oraz strat finansowych właściciela. Nierzadko dzicy lokatorzy zalegają z należnymi opłatami lub kompletnie nie planują ich uiszczać, nie dbają o wynajmowane lokum, a co najbardziej istotne, nie chcą się wyprowadzić. Czują się bezkarni, bo wiedzą, że prawo stoi po ich stronie. Eksmisja niechcianych lokatorów jest bardzo trudnym procesem, nieraz nawet niemożliwym z powodu zawiłości polskiego prawa. Ustawodawstwo bardzo chroni lokatorów. Nawet jeżeli lokatorom zasądzony jest wyrok eksmisji, rzadko do niej dochodzi. Odbywa się to wszystko kosztem właścicieli nieruchomości. Czy jest jeszcze jakieś wyjście z sytuacji? Na szczęście tak – jeżeli polskie prawo, policja i sąd zawodzą, pozostają nam negocjacje eksmisyjne prowadzone przez prywatnego detektywa z agencji detektywistycznej.

Kwestie prawne dotyczące wynajmu nieruchomości

Polskie prawo, które obejmuje zagadnienie wynajmu, jest stosunkowo zawiłe i rozległe. Co więcej, co jakiś czas jest aktualizowane lub zmieniane. Dobrym przykładem może być czasowe wprowadzenie „ustawy antycovidowej”, która całkowicie zabraniała wykonywania wyroków eksmisji.

Najważniejsze przepisy, w których mowa jest o wynajmie, prawach i obowiązkach obu stron, to:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019 r. Poz. 1145),

2) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1182), zwana dalej ustawą o ochronie praw lokatorów.

Jak już wspomniano wcześniej, prawo bardziej chroni niechcianym lokatorów, niż właścicieli mieszkań. Pomimo rażących zaniedbań i niewywiązywania się z umów, najemców trudno jest wyeksmitować. Zwykle pierwszym poważnym krokiem, jaki wykonują właściciele nieruchomości, jest skierowanie sprawy do sądu. Sąd często zasądza wyrok eksmisyjny, jednak nie zostaje on zrealizowany. Dlaczego? Według polskiego prawa, nie można eksmitować nikogo pomiędzy 1 listopada a 31 marca, ponieważ jest to okres ochronny. Dodatkowo, jeżeli lokatorzy nie mają możliwości przeprowadzenia się do innego lokum, ten powinna zapewnić gmina. W rzeczywistości jednak zdarza się to bardzo rzadko, więc taką możliwość można z góry odrzucić. Czas na najlepsze i najszybsze rozwiążanie, czyli negocjacje lokatorskie lub eksmisyjne.

Negocjacje eksmisyjne najlepszym wyborem

Negocjacje eksmisyjne to działania prowadzone przez doświadczonych, prywatnych detektywów, agentów ochrony. Ich celem jest skłonienie lokatorów do dobrowolnego opuszczenia zajmowanej nieruchomości. Konsultanci z Agencji Temida po analizie danego przypadku podejmują decyzję czy w ogóle się podejmą zlecenia. Analizowana jest kwestia prawna jak i etyczna. Dlatego Detektywi z Agencji Temida mogą pochwalić się wysoką skutecznością w sprawach tego typu. Jak odbywa się cały proces przeprowadzenia negocjacji eksmisyjnych? Na samym początku detektywi analizują dostarczoną przez Klienta dokumentację dotyczącą nieruchomości oraz lokatorów. Po analizie prawnej przychodzi czas na podpisanie umowy z agencją, a następnie na podjęcie działań już na miejscu. Najważniejsze cechy negocjacji eksmisyjnych, oprócz wspomnianej wcześniej wysokiej skuteczności, to ich pełna legalność i profesjonalizm. Wszystkie działania detektywów odbywają się pokojowo, a lokatorzy zostają przekonani przez socjotechników, detektywów, którzy wiedzą, jak działać, aby osiągnąć efekt.

Nie narażaj się na dalsze koszty i czym prędzej odzyskaj dostęp do swojej własności – niezwłocznie skontaktuj się z nami i omów szczegóły działań. Przejdź to zakładki kontakt

Dodaj komentarz